Potencijali srpskih banja prepoznati na kongresu u Teheranu

Teheran, 09.-11. maj 2018. – U glavnom gradu Irana Teheranu,  održan je Treći međunarodni kongres razvoja ekonomskih odnosa na polju zdravstva sa fokusom na islamske zemlje, kongres koji podstiče razvoj i  saradnju na polju zdravstvenog turizma. Delegaciju Srbije činili su predstavnici Klastera zdravstvenog i medicinskog turizma Srbije i Specijalne bolnice Merkur iz Vrnjačke Banje, u sastavu Miodrag Miljković, predsednik Klastera i Srđan Kožetinac, klaster menadžer. Ovom događaju, koji je okupio predstavnike vodećih zemalja u oblsti medicinskog truizma iz Turske, Indije, Kine, učestvovali su i stručnjaci iz Omana, Rusije, Ukrajine, Mađarske, Gruzije i drugih zemalja.

 Ovaj kongres ima za cilj da razvije mrežu međusobnih odnosa  između javnog i privatnog sektora u islamskim zemljama , prezentaciju najnovijih dostignuća u zdravstvenom turizmu, razmenu mišljenja i ideja na ovom polju i razvoj potencijalnih saradnji.

Tokom posete,  potpisan je Memorandum o razumevanju i saradnji između Klastera zdravstvenog i medicinskog turizma Srbije i Centra za razvoj zdravstvenog turizma u islamskim zemljama. Na strani Klastera iz Srbije potpisnik je bio Miodrag Miljković, dok je na strani Centra za razvoj zdravstvenog turizma u islamskim zemljama potpisnik bio dr Mehdi Karimi. Memorandum se odnosi na unapređenje i podsticanje saradnje u budućnosti između ove dve institucije, kao i koordinaciju dovođenja turista u drugu zemlju.

U Teheranu je tokom kongresa ostvaren kontakt sa predstavnicima fondacije “Health Care and Wellness Promotion” iz Indije, u okviru koga je usledio poziv za učešće državne delegacije Srbije na kongresu sa fokusom na zdravstvenom turizmu, koji će se u decembru održati u Nju Delhiju, Indija.

Sve aktivnosti koje je realizovala delegacija iz Srbije, imale su jaku podršku srpske ambasade u Teheranu i Njegove Ekselencije, Ambasadora Dragana Todorovića, koji je svakako jedan od najomiljenijih ambasadora u Iranu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.