Klaster MHT na Svetskom kongresu HESTOUREX u Turskoj

Antalija, Turska, april 2018. – U Antaliji je od 5. do 8. aprila organizatovan Svetski kongres zdravstvenog i sportskog turizma. Događaj je podržani od strane Republike Turske – ministarstava spoljnih poslova, kulture i turizma, ekonomije, zdravstva i sporta.

Klaster medicinskog zdravstvenog turizma je za vreme Sajma imao veliki broj B2B sastanaka sa partnerima iz Turske. Razgovaralo se o saradnji između klinika, bolnica, kao i o učešću na međunarodnim projektima. Održan je veliki broj panel diskusija na temu zdravstvenog turizma. Klaster će u narednom periodu napraviti plan aktivnosti za saradnju sa partnerima iz Turske.

Hestourex je okupio učesnike iz sektora zdravstva sporta i alternativnih turističkih industrija kako bi ostvarili kontakte sa učesnicima Sajma i kongresa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.