Umrežavanje sa partnerima kroz “Meet in Italy for Life Sciences”

Đenova, 17 – 19 Oktobar 2022.

Meet in Italy for Life Sciences – MIT4LS – je vodeći međunarodni događaj za povezivanje i ažuriranje prirodnih nauka u Italiji, koji će ove godine biti u virtuelnom formatu, od 17. do 19. oktobra. Klaster medicinskog i zdravstvenog turizma učestvovaće kroz veliki broj sastanaka sa potencijalnim partnerima zakazanih u proteklom periodu. Osnovni cilj klastera je uključivanje članova u naučnu saradnju iz oblasti medicinskih nauka, radi učešća u projektima iz programa EU.

Događaju prisustvuju Start-up, kompanije, istraživačke i zdravstvene organizacije, investitori i zainteresovane strane iz oblasti: farmacije i biofarme, medicinskih uređaja, nutraceutike, digitalnog zdravlja, medicine, zdravlja ljudi i srodnih aktivnosti u lancu vrednosti.

Glavni cilj MIT4LS-a je da pruži umrežavanje, vidljivost, saradnju i poslovne mogućnosti svim zainteresovanim stranama iz life sciences (kompanijama, startapima, istraživačkim centrima, investitorima, kliničarima, javnim organizacijama itd.), podstičući interakciju između svih subjekata na međunarodnom nivou i diskusija o vrućim temama u life sciences.

In the last edition (2021 held in Genova), the brokerage event was attended by more than 500 participants coming from 35 different countries, with more than 1.300 face-to-face meetings realized, 30 workshops, one international conference, 30 exhibitors, 15 startups competing at the pitching arena.
MIT4LS is an initiative of the ALISEI National Technological Cluster for Life Sciences, grouping together all the main organisations working for the promotion and growth of the life sciences sector in Italy, in collaboration and the support of the Enterprise Europe Network – EEN.

Leave a Reply

Your email address will not be published.