Klaster medicinskog i zdravstvenog turizma Srbije

Naš fokus

Ubrzano uvođenje modernih zdravstvenih i turističkih rešenja u Srbiji, kroz regionalnu saradnju i evropske projekte.

Veza između zdravlja i medicinske usluge u Srbiji

Glavni cilj

Umrežavanje, vidljivost, saradnja i poslovne mogućnosti za poslovne i naučne aktere u Srbiji, kao i uvođenje novih tehnologija koje transformišu zdravstvenu zaštitu i medicinski uslugu, uz korišćenje tradicionalnih prirodnih faktora i specifičnosti destinacije.

Ključne teme

1 - Pronalaženje partnera za razvoj poslovanja, ugovore o licenciranju, zajednička ulaganja, istraživačku saradnju, evropske projekte, investicije itd.
2 - Unapređenje zdravlja i blagostanja stanovništva bacite inovativna rešenja
3 - Učiniti prepoznatljivim i konkurentnim proizvode zdravstvenog turizma u Srbiji, povezujući tradiciju, korišćenje stručnog medicinskog osoblja, prirodni faktor i specifičnost destinacije.

Učešće u projektima

CMHT može doprineti realizaciji projekata iz različitih naučnih oblasti i učestvovati u resursima konzorcijuma, preuzimajući odgovornost za obaveze definsane u ugovoru o konzorcijumu. CMHT ima iskusan projektni tim sa dugogodišnnjim iskustvom u međunarondim programima.

- POVEZIVANJE - Umrežavanje uz kreiranje imidža visoke stručnosti, tehnološke opremljenosti i državne podrške, klaster omogućava članovima kontakt sa relevantnim državnim i akademskim institucijama. - PROMOCIJA - pomoć članovima u privlačenju stranih partnera radi osvajanja novih tržišta. Istovremeno se otvaraju nova MSP i zapošljavaju mladi ljudi - SARADNJA - Stvaranje ambijenta za privlačenje visokokvalifikovanih mladih ljudi i organizovanje specijalističkih obuka za perspektivne kadrove, na edukacijama u zemlji i inostranstvu

O nama

Mi smo klaster za internalizaciju, istraživanje i razvoj, uvođenje inovacija i produktivnost.
Sa kim saradjujemo

Istraživanja u EU ističu prednosti učešća u klasterima, uključujući brži rast i poboljšane inovacije. Vodeći svetski klasteri oslanjaju se na otvoreni inovativni sistem članova koji dele zajedničku viziju. Vizija CHMT je da razvije Srbiju kao centar izvrsnosti svetske klase koji pruža zdravstvene usluge radi poboljšanje zdravlja i blagostanja širom sveta. Klaster podstiče i unapređuje saradnju između industrije (domaće i strane), akademske zajednice, pružalaca zdravstvenih usluga i agencija za podršku preduzećima iz Srbije. U tom smislu, dobrodošli su članovi iz svih organizacija koje žele da nam budu partneri na ovom putu. U ovom trenutku okupljamo 62 člana, privatnih i javnih organizacija iz medicinskog, turističkog, poslovnog i naučnog sektora Zapadnog Balkana.

 • Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Medicinski Fakultet Beograd, Fakultet za Hotelski Manadžment i Turizam, Turističko ugostiteljska škola

 • Klinika za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; Vrnjačka Spa, Koviljača Spa, Niška Spa, Rusanda-Melenci, Selters , Soko Spa

 • Hoteli, Spa-rezorti, Proizvođači opreme, Transportna preduzeća, Marketing & konsalting agencije, Štamparije

 • Univerzitet Ljubljana (School of Economics and Business); National University of Athens; Univerzitet Split; School of Medicine; Foundation of HC promotion India; Association of spas and climatic places Serbia, Vrnjacka Banja Tourism Cluster

Logistika i podrška:

 • Pružanje informacija,
 • Obrazovanje i Obuka,
 • Transfer tehnologije članovima (bolnice, klinike, mala i srednja preduzeća i druge institucije),
 • Pristup najnovijim studijama, tehnologijama, najboljim praksama i trendovima za kompanije koje posluju na lokalnom nivou

Regionalni razvoj:

 • Učešće u konzorcijumima
 • Stvaranje partnerstava
 • Podrška i saradnja sa državnim institucijama
 • Izgradnja sinergije (među članovima i partnerima)

Inovativni biznis model:

 • Organizovanje događaja koji proslavljaju inovacije i promovišu interdisciplinarnu i transnacionalnu saradnju u kojoj učestvuju:
 • Predstavnici Klastera
 • Organizatori edukacija
 • Lokalne zainteresovane strane (da unaprede svoj učinak i tržišnu efikasnost)

Naš tim

Da bi medcinski turizam Srbije postao brend, neophodno je da se time bave svi akteri u lancu, od lekara i bolnica, preko ministarstava zdravlja, turizma i privrede, pa do turističkih operatera, hotela i prevoznika.

MIODRAG MILJKOVIĆ

Predsednik klastera
Diplomirao 1983. godine kao inženjer avio saobraćaja.Trenutno zaposlen kao direktor marketinga u Specijalnoj bolnici Merkur. Učestvovao u kreiranju nacionalne politike. Kao državni sekretar, u tri vlade, predvodio je niz radnih grupa koje su formirane za izradu zakona ili upravljanje važnim nacionalnim i EU projektima u Srbiji

SRĐAN KOŽETINAC

Klaster menadžer
Diplomirani ekonomista i master turizma. Član marketing tima u Specijalnoj bolnici Merkur. Iskustvo u internoj i eksternoj komunikaciji. Učestvovao u pripremi projekata IPA poziva Prekograničnog programa. Implementirao je nekoliko finansiranih domaćih projekata iz oblasti zdravstva i turizma, trenutno radi na realizaciji projekta SI4CARE INTERREG programa

DR DEJAN STANOJEVIĆ

Direktor Specijalne bolnice Merkur
Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1988. godine. Lekar opšte prakse od 1988. do novembra 1998. godine u Merkuru. Završio specijalizaciju iz oblasti medicine sporta. Januara 2002. postavljen na mesto zamenika direktora. Od decembra 2002. godine je na funkciji generalnog direktora Specijalne bolnice “Merkur”.

ALEKSANDAR KOSIĆ

IT konsultant
IT konsultant sa velikim iskustvom u velikim IT projektima. Značajno iskustvo u projektima u Srbiji koje finansira EU. Zaposlenik velikih međunarodnih IT kompanija, stekao velikoiskustvo u radu u međunarodnim i međukulturnim timovima i sredinama.

TRAJANJE - Rehabilitacioni centri u Srbiji još 2011. godine prepoznali su potrebu za stvaranjem zajedničkog klastera koji će biti u stanju da podrži integraciju i širenje medicinskog i turističkog sektora. CMHT kreira poslovni ambijent za svoje članove na osnovu postojećih istraživanja i razvoja (ICT, zdravlje i turizam), strateškog geografskog položaja destinacije na koridoru 10 i značajnog broja domaćih i stranih kompanija u regionu.

Events & News

Najnoviji članci o aktivnostima Klastera i učešće u poslovnim događajima

Pišite nam

otvoreni smo za saradnju